Lineaire hypotheek - Instijl HypothekenInstijl Hypotheken

Lineaire hypotheek

Hypotheekvorm waarbij elke maand een vast bedrag wordt afgelost. In het begin zijn de woonlasten het hoogst. De rente wordt in de loop van de tijd minder vanwege de dalende schuld.

Het is belangrijk dat u uzelf goed laat adviseren door een gediplomeerd adviseur. Financiële zaken zijn specialistisch van aard en het is belangrijk dat u voor langere tijd tevreden kunt zijn met uw financiële product. De adviseur heeft toegevoegde waarde, door u op belangrijke zaken te wijzen en u ook de mogelijke risico’s aan te geven.

Hypotheek berekenen
Bereken-zelf-Widget